شركت بازرگاني ققنوس - سهامي خاص

واردات كالا از چين، واردات کالا از دبی، واردات کالا از سایت خارجی، ترخيص كالا از گمرك

 

 

شماره تعرفه (HS CODE) - ارزش گمركي كالا (TSC)

شماره تعرفه گمركي , ارزش گمركي كالا , HS CODE , TSC , ترخيص كالا از گمرك , شركت ترخيص كالا , تعرفه گمركي , ارزش گمركي , واردات كالا , قوانين گمركي , امور بازرگاني , سامانه مرجع ارزش گمرگي , ليست كد تعرفه , ليست hs code , جدول تعرفه گمركي , شماره تعرفه كالا , حقوق گمركي و سود بازرگاني , ايران hs code

شماره تعرفه (HS CODE) :

براي به دست آوردن شماره تعرفه كالای خود مي توانيد به كتاب مقررات صادرات ، واردات سازمان توسعه تجارت ايران مراجعه نماييد يا با مراجعه به سامانه TSC گمرك  به نشانی http://epl.irica.ir/TscViewPage?0 و جستجوي شرح تجاري كالا يا نام تجاری (برند) كالاي خود می توانيد شماره تعرفه مد نظر كالای خود را به دست آوريد. 

https://hscode.co

ارزش كالا (TSC) :

براي به دست آوردن ارزش مرجع گمركی مي توانيد با مراجعه به سامانه TSC گمرك  http://epl.irica.ir/TscViewPage?0 و واردكردن شماره تعرفه و يا شرح تجاری كالای خود ، ارزش كالای خود مطابق با كشور سازنده كالای خود به دست آوريد. 

http://epl.irica.ir/TscViewPage?0 :سامانه مرجع ارزش گمركی (سامانه TSC)

شماره تعرفه گمركي , ارزش گمركي كالا , HS CODE , TSC , ترخيص كالا از گمرك , شركت ترخيص كالا , تعرفه گمركي , ارزش گمركي , واردات كالا , قوانين گمركي , امور بازرگاني , سامانه مرجع ارزش گمرگي , ليست كد تعرفه , ليست hs code , جدول تعرفه گمركي , شماره تعرفه كالا , حقوق گمركي و سود بازرگاني , ايران hs code