شركت بازرگاني ققنوس - سهامي خاص

واردات كالا از چين، واردات کالا از دبی، واردات کالا از سایت خارجی، ترخيص كالا از گمرك

 

 

كارت بازرگاني حقوقي - مدارك مورد نياز كارت بازرگاني حقوقي

كارت بازرگاني حقوقي , مدارك مورد نياز صدور كارت بازرگاني حقوقي , مدارك مورد نياز تمديد كارت بازرگاني حقوقي , كارت بازرگاني , اتاق بازرگاني , واردات كالا , مزاياي كارت بازرگاني , فرم دال كارت بازرگاني , هزينه اخذ كارت بازرگاني , شرايط اخذ كارت بازرگاني , مدارك تمديد كارت بازرگاني , كارت بازرگاني چيست

مدارك مورد نياز جهت صدور كارت بازرگاني حقوقي :

1. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد

( براي دریافت اظهارنامه به سايت زير مراجعه فرمائید.)

 http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx

2.  در خصوص شرکت هاي با مسئولیت محدود ارائه تقاضانامه ثبت شرکت هاي داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت هاي سهامی خاص و عام اظهار نامه ثبت شرکتهاي سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

3.  اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

4.  فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)

5.  ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاري به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی

6.  روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، (موضوع فعالیت شرکتهاي با مسئولیت محدود و یا تضامنی بایستی در راستاي صادرات و واردات کالا باشد.)

7.  اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري تصویر

شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد).

8.  اسکن و بارگذاري عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

9.  اصل مدرك تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره

دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري اطلاعات و ازمراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف می ( ICT ) ارتباطات باشند .

تبصره 2 : افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می باشند در صورتی که داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارك مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

تبصره 3 :افرادي که فاقد مدرك تحصیلی هستند اما 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با

درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان

تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

11. داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

12. اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط لازم برابر بند 1 و یکی از شرایط مندرج در بندهاي 2 الی 8 شاخصهاي احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان كه در همین قسمت دردسترس می باشد با ارائه مدرك مربوطه مورد قبول است ) به همراه اصل دسته چک .

13.  ارائه یکی از مدارك مالکیت ذیل:

الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزي

ب: اصل اجاره نامه محضري معتبر به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي.

ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي (چنانچه

مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادي کافی می باشد).

14. اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند هاي 3 و 7و 10 ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارك میباشند.

15.  مدرك تولیدي معتبر از یکی از وزارتخانه هاي تولیدي براي واحدهاي تولیدي (صنوف تولیدي داراي پروانه کسب

مشمول این بند نمی گردند)

16. کد اقتصادي جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت زير

Tax.gov.ir

تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2: ارائه حداقل مدرك تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر 3: حضور مدیرعامل در مراحل برابراصل نمودن مدارك الزامی است.

تذکر 4: حضور مدیرعامل در کلاسهاي آموزشی بر اساس نوع مدرك تحصیلی الزامی است.

لازم به ذکر است ثبت نام کلاسها در سامانه زير انجام می گیرد .  

http://edu.tccim.ir/Elearning.aspx

تذکر 5: کلیه مدارك در محل اتاق برابر اصل میگردد.

تذکر 6: : متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهاي خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت

این اتاق دقت فرمایند که رشته هاي انتخاب شده در راستاي نیازهاي وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در

چهارچوب رشته هاي انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبراي صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد .

انجام می شود .  

تذکر 7 :کلیه پرداختها بصورت غیر حضوري و در سامانه زير

http://portal.tccim.ir

مدارك مورد نياز جهت صدور كارت بازرگاني حقوقي

( فايل Pdf )

كارت بازرگاني حقوقي , مدارك مورد نياز صدور كارت بازرگاني حقوقي , مدارك مورد نياز تمديد كارت بازرگاني حقوقي , كارت بازرگاني , اتاق بازرگاني , واردات كالا , مزاياي كارت بازرگاني , فرم دال كارت بازرگاني , هزينه اخذ كارت بازرگاني , شرايط اخذ كارت بازرگاني , مدارك تمديد كارت بازرگاني , كارت بازرگاني چيست