شركت بازرگاني ققنوس - سهامي خاص

واردات كالا از چين، واردات کالا از دبی، واردات کالا از سایت خارجی، ترخيص كالا از گمرك

 

 

واردات کالا بدون انتقال ارز - معنی واردات بدون انتقال ارز

واردات کالا بدون انتقال ارز,معنی واردات بدون انتقال ارز,لیست تعرفه های بدون انتقال ارز,بدون انتقال ارز به انگلیسی,واردات بدون انتقال ارز چیست؟,برای ترخیص کالا بدون انتقال ارز,ثبت سفارش و واردات کالا بدون انتقال ارز,واردات بدون انتقال ارز یعنی چه؟,ارز غیر صادراتی یعنی چه

واردات کالا با انتقال ارز توسط سیستم بانکی و دولتی است که در واردات کالا بدون انتقال ارز به صورت ارز آزاد و بدون نیاز به سیستم بانکی و دولتی می باشد

در اینجا به زبان ساده توضیحات در مورد واردات کالا بدون انتقال ارز ارائه می شود

واردات کالا به دو صورت واردات رسمی و تجاری و همچنین واردات غیر رسمی و ته لنجی می باشد

در واردات رسمی و تجاری بایستی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و دریافت کد هشت رقمی از بانک مرکزی صورت گیرد که این تخصیص ارز به ازای صادرات و ورود ارز به کشور و همچنین سامانه نیما می باشد

در واردات غیر رسمی و ته لنجی ، ارز مورد نیاز جهت خرید و واردات کالا به صورت آزاد و توسط صرافی و مراکز حواله به دبی و چین و سایر کشورها می باشد و ارتباط مستقیم با بانک مرکزی و تخصیص ارز دولتی و نیمایی ندارد

کالاهایی که اولویت نیاز کشور نمی باشد و مشابه داخلی آن وجود دارد شامل ارز دولتی نمی شود و کالاهای نیاز کشور و شامل مواد اولیه ، مواد غذایی اصلی کشور و ... باشد شامل ارز دولتی و نیمایی می باشد

واردات کالا بدون انتقال ارز, معنی واردات بدون انتقال ارز, لیست تعرفه های بدون انتقال ارز, بدون انتقال ارز به انگلیسی, واردات بدون انتقال ارز چیست؟, برای ترخیص کالا بدون انتقال ارز, ثبت سفارش و واردات کالا بدون انتقال ارز, واردات بدون انتقال ارز یعنی چه؟, ارز غیر صادراتی یعنی چه